Hệ thống cửa hàng của Thực phẩm sạch Hải Đăng.

Số 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.